Chào mừng bạn đến

PursueGOD.org

Chúng tôi tạo các video trao quyền cho các cuộc trò chuyện của các môn đồ về bất kỳ chủ đề nào.

Xem trang chủ

Chúng tôi hoạt động như thế nào?

Trang web PursueGOD trang bị cho các Kitô hữu thường xuyên để giúp mọi người theo đuổi Thiên Chúa, một cuộc hội thoại tại một thời điểm. Công cụ của chúng tôi sử dụng phương pháp đơn giản, 3-bước “FLEX” để được tư vấn:

Tìm một Chủ đề

Chọn một chủ đề hoặc chuỗi từ thư viện trực tuyến của chúng tôi.

Tìm hiểu về nó

Xem video và duyệt các chủ đề có liên quan một mình.

Khám phá Cùng nhau

Kết nối với một nhóm hoặc người cố vấn để nói về nó.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi Thiên Chúa, từ những người tìm kiếm tâm linh đến những người mới đến với những người mới theo đạo Đấng Christ. Chúng tôi quyết tâm tái định nghĩa môn đệ và trở lại với những gì Chúa Giêsu đã hình dung ngay từ đầu. Chúng ta gọi thương hiệu của Đức Chúa Giê-su là “đức tin trọn vẹn” của Kitô giáo, và nó liên quan đến ba hoạt động:

Sẵn sàng để bắt đầu theo đuổi của bạn? Hãy thử một môn đệ môn đồ.

Giá trị của chúng tôi

Tại PursueGOD.org, chúng tôi tin rằng thay đổi cuộc sống thực sự xảy ra khi mọi người có những cuộc trò chuyện trung thực, được thông báo. Vì vậy, chúng tôi đang xây dựng các công cụ của mình trên các giá trị cốt lõi của 3:

Kinh Thánh

Chúng tôi căn cứ nội dung của chúng tôi về các nguyên tắc vượt thời gian từ Kinh Thánh.

Accessible

Chúng tôi làm việc để giải thích mọi thứ theo cách mọi người có thể hiểu được.

Miễn phí

Chúng tôi thích cung cấp các tài nguyên chất lượng cao mỗi tuần.

Niềm tin của chúng tôi

Kinh Thánh

Chúng tôi tin rằng Kinh Thánh, bao gồm sáu mươi sáu cuốn sách của Cựu Ước và Tân Ước, được truyền cảm hứng, có thẩm quyền và không thể sai được trong các bản thảo gốc của nó. Do đó, đó là quyền duy nhất hoàn toàn và cuối cùng trong đức tin và cuộc sống. (2 Tim. 3: 16-17; 2 Pet. 1: 19-2; John 17: 17; Romans 3: 4; John 20: 30-31; Matt. 24: 35.)

Thiên Chúa

Chúng tôi tin vào một vị thần có chủ quyền, triune. Bởi quyền năng của Ngài Ngài đã nói thế giới thành sự tồn tại. Chỉ có một mình Thiên Chúa là tự quyết định, tự chủ, và tự cung tự cấp. Anh ta tồn tại vĩnh cửu trong ba người: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Mỗi sở hữu tất cả các thuộc tính của vị thần. Tất cả đều bình đẳng về quyền lực và vinh quang. (Rom. 1: 18-20; 1; 18;

Chúa Giêsu

Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ, đã và sẽ luôn là Con của Đức Chúa Trời. Ông được sinh ra bởi một trinh nữ, sống một cuộc sống vô tội, thực hiện nhiều dấu hiệu và kỳ quan, chết trên thập tự giá, và đã sống lại từ cõi chết trong một cơ thể vinh quang. Ngài lên đến bàn tay phải của Đức Chúa Trời là Cha nơi Ngài liên tục làm cho sự cầu nguyện cho dân sự của Ngài. Vào thời điểm được chỉ định Ngài sẽ trở lại thế gian để hoàn thành kế hoạch của Thượng Đế trong lịch sử cứu độ. (Matt. 1: 20-23; John 1: 1,2; Rom. 3: 24, 25; Rom. 8: 34; Phil 2: 5-10; 2 Cor. 5: 21; Heb. 1: 1-3; Heb. 7: 25.)

Chúa Thánh Thần

Chúng tôi tin vào Thiên Chúa vai trò hiệu quả của Đức Thánh Linh trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho Nước Trời của Ngài. Nếu không có ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần thì không ai có thể tham gia Cuộc sống Nước Trời. Công việc đầu tiên của Thánh Linh (và cần thiết) là cải đạo: soi sáng tội nhân và đánh thức họ với nhu cầu của họ cho một Đấng Cứu Rỗi. Tại thời điểm được cứu rỗi, Đức Thánh Linh ngay lập tức ngự trị các tín hữu và bắt đầu trao quyền cho họ sống để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh cũng ban cho họ một bản sắc mới, bảo đảm cho họ về vị thế xứng đáng của họ với Đức Chúa Trời. (John 14: 16,17,26; 16: 7-15; Rom. 8: 9; 1 Cor. 3: 16; 6: 19; Gal. 5: 22-26; Eph. 1: 13-14.)

Nhân loại

Chúng tôi tin rằng Thiên Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của chính Ngài. Tuy nhiên, khi bắt đầu lịch sử nhân loại, con người đã chọn không vâng lời Chúa có chủ quyền và vì thế đã mang tội lỗi đến thế gian. Tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đã được sinh ra trong bản tính tội lỗi này và phải chịu sự phán xét ngay chính của Đức Chúa Trời: sự chết và sự tách biệt đời đời khỏi chính Ngài. (Gen. 1: 26; Gen. 3; Rom. 3: 23; 6: 23; Jer. 17: 9; John 3: 18; Eph. 2: 1-3.)

Sự cứu rỗi

Chúng tôi tin rằng chúng ta bắt đầu một mối quan hệ với Thiên Chúa bằng cách tin cậy Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời chấp nhận cái chết của Chúa Giê Su Ky Tô trên thập tự giá như là một khoản thanh toán cho tội lỗi của nhân loại. Những người ăn năn tội lỗi của họ và tin vào công việc của Đức Chúa Trời được tha thứ và được phục hồi để liên hệ với Đức Chúa Trời. Đây là sự cứu rỗi, và đó là công việc của Đức Chúa Trời từ đầu đến cuối, để chúng ta được cứu hoàn toàn bởi ân sủng. (Eph. 2: 8-9; Titus 3: 4-7; John 3: 16-17; Rom. 3: 24-26; 2 Cor. 5: 17; RAI. 8: 1; 1 John 5: 11- 13; John 1: 12.)

Sự thánh hóa

Chúng tôi tin rằng các Kitô hữu nên sống để tôn vinh Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Nơi Kinh thánh đưa ra những chỉ thị rõ ràng, chúng ta gửi chính mình cho giáo lý của mình. Nơi im lặng, chúng tôi trích xuất các nguyên tắc vượt thời gian áp dụng cho hoàn cảnh của chúng tôi và tìm cách sống có trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi không ràng buộc lương tâm của các tín đồ khác trong các lĩnh vực mơ hồ về văn hóa hay tinh thần. (Rom. 12: 1-2; 1 Pet. 1: 13-16; 1 Thess 4: 1-8; Đại học 3: 17; Matt. 5: 13-16; Eph. 2: 10; Gal. 6: 9-10.)

Đệ tử làm

Chúng tôi tin rằng chúng ta trưởng thành trong đời sống Kitô hữu bằng cách làm cho các môn đệ. Chúa Giêsu kêu gọi ngư dân đi theo anh ta, và họ đã thay đổi thế giới qua sự vâng phục đơn giản của họ đối với Ủy ban lớn. Chúa Giêsu hình dung một nhà thờ nơi mà việc làm môn đệ là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ. (Matthew 4, Matthew 9, Matthew 28, Ephesians 4, 2 Timothy 2: 2)

Giáo Hội

Chúng tôi tin vào một nhà thờ phổ quát thực sự, bao gồm tất cả những người thực sự thừa nhận thông điệp về phúc âm của ân sủng của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội này, chúng tôi tin rằng, có nhiều biểu hiện và mệnh giá địa phương hợp lệ. Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần trang bị cho mọi tín đồ với những ân tứ thuộc linh cho sự cải tổ thân thể của Đấng Christ. Các tín đồ trưởng thành nhận ra điều này và tham gia vào công việc của Thiên Chúa cùng với những môn đồ khác của Đấng Christ. (1 Cor. 12: 12; Eph. 1: 22-23; Eph. 2: 19-22; Phil. 1: 1; Hành vi 2: 42; Hành vi 1: 8; Matt. 28: 19-20; 1 Cor . 11: 23-26.)

Eternity

Chúng tôi tin rằng số phận vĩnh cửu của mỗi người được niêm phong tại thời điểm chết. Đức Chúa Trời biết những người là của riêng Ngài. Những người đã chấp nhận ân huệ tự do của Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ sẽ sống mãi mãi để vinh hiển Ngài. Những người không tin sẽ được phán xét với sự công bình và tách rời khỏi sự hiện diện của Ngài. (2 Cor. 5: 6-10; Luke 23: 40-43; Phil. 1: 23; John 5: 29; Luke 16: 22-28; Matt. 25: 46; 1 Cor. 15: 51-55; Heb. 9: 27-28; Rev. 22: 3-5; Rev. 1: 17-18.)

Trang web của chúng tôi

PursueGOD có một nhóm các trang web để đáp ứng nhu cầu của mọi người ở mọi nơi. Mỗi trang web sử dụng cùng một phương pháp "FLEX" cơ bản và bao gồm một thư viện các chủ đề.

PG Kids

Phiên bản theo đuổi thân thiện với trẻ em dành cho trẻ em và gia đình, có chương trình Giáo dục trẻ em miễn phí của 3-year Kids 'Church.

Mạng lưới PG

Các trang web lãnh đạo chính thức cho các nhà thờ và các bộ mà muốn tạo ra một nền văn hóa môn đồ.

FLEXTALK.org

Phiên bản dựa trên giá trị của followGOD, tuyệt vời cho những người chưa sẵn sàng cho các chủ đề kinh thánh rõ ràng.

Sẵn sàng để đi?

Chúng tôi đã xây dựng các bài hát môn đồ để tạo ra những con đường đơn giản để bạn theo đuổi Thiên Chúa.

Tham gia phong trào

Giúp chúng ta mang sự thật của Chúa Giêsu đến một thế giới mà cần đến nó.

Giúp chúng tôi giữ tài nguyên của mình miễn phí. Bấm vào đây để quyên góp.