Nhấp vào các chủ đề bên dưới để sử dụng loạt bài này với một nhóm hoặc người cố vấn. Tìm hiểu thêm.

Câu chuyện của Áp-ra-ham dạy chúng ta cách Đức Chúa Trời sử dụng những người không hoàn hảo để hoàn thành kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa trên trái đất.

Chủ đề #1


Chúa theo đuổi bạn | Abraham #1

Bạn không phải là một tai nạn. Đức Chúa Trời đã hoạch định cuộc sống phi thường của bạn trong nhiều năm, và đã đến lúc trải nghiệm nó.

0 comments

Chủ đề #2


Người vĩ đại thất bại to lớn | Abraham #2

Khi chúng ta thất bại, Đức Chúa Trời đến với chúng ta bằng lòng tốt và sự tha thứ của Ngài - giống như Ngài đã làm với Áp-ra-ham - để giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành từ nó.

0 comments

Chủ đề #3


Tin tưởng Thiên Chúa mất một đời | Abraham #3

Thiên Chúa có thể được tin cậy để an toàn và thực hiện những lời hứa của mình trong cuộc sống của chúng ta, ngay cả khi nó mất nhiều thời gian hơn chúng ta mong đợi.

0 comments

Chủ đề #4


Công ty Ba | Abraham #4

Khi chúng ta mất kiên nhẫn và đứng trước mặt Đức Chúa Trời, hãy chú ý đến cơn đau và tổn thương có thể xảy ra.

0 comments