tác giả: Video PursueGOD

Sinh viên 101

Hey học sinh trung học cơ sở! Đi qua ca khúc này với nhóm sinh viên của bạn để giúp mọi người đi "vòng tròn đầy đủ" trong đức tin Kitô giáo!

Đọc Thêm

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X