tác giả: Có câu hỏi Bộ

Bài học từ con hoang đàng

Trong Luca 15, Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người cha và hai con trai để giải thích những cách khác nhau mà mọi người có thể tách rời khỏi Thượng Đế. Ngài muốn chúng ta thấy trái tim của Đức Chúa Trời cho những người bị mất: cả những người cai trị quy tắc và những người cai trị.

Đọc Thêm

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X