Liên hệ

Cần giúp đỡ? Có một câu hỏi? Bạn có muốn nói với chúng tôi điều bạn nghĩ? Điền vào biểu mẫu này để liên lạc. Hoặc là bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm về theo đuổiGOD.org.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

Câu ngày hôm nay

Đừng yêu thế giới hay bất cứ điều gì trên thế giới. Nếu bất cứ ai yêu thế giới, tình yêu dành cho Cha không nằm trong họ.

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X