Để nhận lời nhắc qua email hàng ngày cho sự sùng kính này, bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi. Để tìm thêm sự tận tụy cho việc học cá nhân, bấm vào đây để liên lạc với chúng tôi.
Sự tận tâm này sẽ hướng dẫn bạn qua các khóa chính 40 trong suốt Cựu Ước và Tân Ước.