Giới thiệu Series này
Nhiều Kitô hữu trải qua cuộc sống mà không trải qua tất cả những gì Thiên Chúa muốn cho cuộc sống của họ. Trong loạt bài này, chúng ta sẽ thấy cách làm cho các môn đệ, phục vụ người khác, và sự rộng lượng thường xuyên sẽ biến đổi việc theo đuổi của bạn về Thượng đế.

#1: Người cố vấn trung thành

Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những môn đệ làm cho những người làm môn đệ.

[Chuyển đến chủ đề]

#2: Servant Selfless

Thiên Chúa siêu nhiên chạm vào cuộc sống của người dân thông qua bạn khi bạn tìm thấy niche của bạn để phục vụ.

[Chuyển đến chủ đề]

#3: Theo Kế hoạch trò chơi của Thiên Chúa

Bạn có biết rằng Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa có thể đo lường sự trưởng thành tâm linh của bạn bằng cách bạn xử lý tiền bạc như thế nào?

[Chuyển đến chủ đề]

Bộ công cụ: