Trong loạt bài này, chúng tôi so sánh một số ý tưởng phổ biến về Thiên Chúa với những gì Kinh Thánh thực sự nói về những vấn đề này.

Phiên bản dành cho trẻ em | Phiên bản Sermonlink | Tìm hiểu cách sử dụng tài nguyên của chúng tôi

Chúa có muốn tôi hạnh phúc không? (Sinh viên)

Đức Chúa Trời chỉ muốn bạn làm những điều cảm thấy tốt cho bạn? Là mong muốn lớn nhất của Thiên Chúa cho bạn để được hạnh phúc? Hoặc, Chúa có kế hoạch khác cho cuộc sống của bạn không?

0 comments

Tại sao Chúa cho tôi nhiều hơn tôi có thể xử lý? (Sinh viên)

Thiên Chúa ban cho bạn nhiều hơn bạn có thể xử lý để bạn sẽ học cách tin tưởng anh ta và giúp đỡ người khác trong những lúc họ cần.

0 comments

Có cái gì đó OK miễn là nó không làm tổn thương ai? (Sinh viên)

Nhiều người nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn miễn là nó không làm tổn thương người khác. Như chúng ta sẽ thấy, Đức Chúa Trời không bao giờ nói điều đó.

0 comments

Bộ Tài nguyên: