Hãy nói về

Cuộc sống hàng ngày

Kết nối với một nhóm hoặc người cố vấn và chọn một chuỗi hoặc chủ đề bên dưới. Sau đó, trở lại để trao quyền cho các cuộc hội thoại nhiều hơn.

Tìm hiểu cách thức

Series về cuộc sống hàng ngày

Cuộc sống 101

Các bước hướng tới chữa bệnh theo chủng tộc

Khái niệm cơ bản về tiền

Bình tĩnh trái tim nguy hiểm của tôi

Lời khuyên tệ

Thói quen

Dollars và Sense

Nhấn mạnh: Làm thế nào Chúa Giêsu cho chúng ta một Edge

Làm thế nào Stuff Works

Độc hại

Tìm hiểu cách cầu nguyện

Quan điểm của Kinh Thánh về nghèo đói

Chủ đề về cuộc sống hàng ngày