Dành cho Nam

Chúng tôi đã tổ chức nội dung nam giới của chúng tôi để bạn có thể nói về nó với một nhóm hoặc người cố vấn.

Nổi bật bây giờ

Đây là những gì đàn ông đang nói về.

101 nam

Mới đây? Trước tiên hãy thử các chủ đề 10 này với một nhóm hoặc người cố vấn.

Loạt

The Pursuit for Men

Đàn ông 101

Nền tảng cho nam giới

Point Man

Christian Men và Hẹn hò

Sự theo dõi

Bạn đã sẵn sàng để đi vòng tròn đầy đủ trong cuộc chinh phục Thiên Chúa? Hãy thử theo dõi môn đệ trong tuần lễ 12 này.