Tag: Tức giận

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Cách hoạt động của cảm xúc

Cảm thấy tức giận, buồn hay sợ? Thiên Chúa tạo ra tất cả những cảm xúc của chúng tôi, và ông có thể sử dụng mọi phần của cuộc sống tình cảm của chúng tôi để giúp chúng tôi trưởng thành trong mối quan hệ của chúng tôi với anh ta.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

Câu ngày hôm nay

Bất cứ ai phục vụ tôi đều phải theo tôi; và tôi đang ở đâu, tôi tớ của tôi cũng sẽ ở đó. Cha tôi sẽ tôn vinh người phục vụ tôi.

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X