Tag: Trang bị

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Từ Doer đến Equipper

Nếu mục sư muốn nhìn thấy Thiên Chúa làm nhiều hơn trong và thông qua chức vụ của họ, họ cần phải thực hiện bốn hành động đó di chuyển chúng từ một người làm của Bộ để một equipper của Bộ.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X