Tag: Foundations

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Nền móng cho trẻ em

Trong loạt trẻ em này, chúng tôi giới thiệu ba chân lý cơ bản của một đức tin trong Kinh thánh, trả lời cách bắt đầu, cách sống và cách phát triển như một Cơ đốc nhân.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X