Tag: Thiên Chúa

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Danh tính Con người

Con người có một vị thế đặc biệt và đặc biệt trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X