Tag: quân sự

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Mất một Wingman trong quân đội

Bạn có thể đã mất một vài người bạn để chiến đấu hoặc huấn luyện tai nạn. Nó có vẻ như một sự lãng phí vô ích của cuộc sống, vậy làm thế nào để bạn đối phó với nó?

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X