Tag: Chuỗi dành cho sinh viên

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Sinh viên 101

Hey học sinh trung học cơ sở! Đi qua ca khúc này với nhóm sinh viên của bạn để giúp mọi người đi "vòng tròn đầy đủ" trong đức tin Kitô giáo!

Đọc Thêm

Nguồn gốc: Câu chuyện của Joseph

Trong chuỗi bài học 4 này, chúng ta nhìn vào cuộc đời của Giô-sép trong sách Sáng thế ký. Qua việc nhìn vào cuộc đời của Joseph, chúng ta sẽ học cách các quyết định mà bạn thực hiện hôm nay ảnh hưởng đến người bạn sẽ ở trong tương lai.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Bạn ngoại tình, bạn không biết rằng tình bạn với thế giới có nghĩa là thù hằn chống lại Thiên Chúa? Do đó, bất cứ ai chọn làm bạn của thế giới đều trở thành kẻ thù của Chúa.

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X