Tag: Loạt về Thần học

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Creeds lịch sử của Kitô giáo

Khám phá các tín điều cổ đại mà qua đó các Kitô hữu từ lâu đã định nghĩa các đường nét của lẽ thật Kinh thánh dưới ánh sáng của những câu hỏi lưu thông trong hội thánh đầu tiên - những câu hỏi vẫn còn đối mặt với chúng ta ngày nay.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Bạn ngoại tình, bạn không biết rằng tình bạn với thế giới có nghĩa là thù hằn chống lại Thiên Chúa? Do đó, bất cứ ai chọn làm bạn của thế giới đều trở thành kẻ thù của Chúa.

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X