Tag: Skeptics

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Chế độ nô lệ trong Kinh thánh

Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài những luật lệ nhất định để xử lý chế độ nô lệ. Trong Tân Ước, chế độ nô lệ đã trở thành một bức tranh về tội lỗi hoạt động như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.

Đọc Thêm
Tải

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Để bắt đầu, hãy truy cập theo đuổiGOD.org/tracks.

Câu ngày hôm nay

Chỉ đạo bước chân của tôi theo lời của bạn; đừng để tội lỗi chi phối tôi

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X