Chúng ta có nên tin vào phép lạ ngày hôm nay?

Nhiều người ngày nay tranh luận mạnh mẽ chống lại phép màu, nhưng thông thường, họ không cung cấp bằng chứng nhiều như sự không thích cá nhân.

Đọc Thêm