Khóa tu kết hôn 2019
BẤM VÀO ĐÂY

tác giả: Scott Creps

Nguồn gốc: Câu chuyện của Joseph

Trong chuỗi bài học 4 này, chúng ta nhìn vào cuộc đời của Giô-sép trong sách Sáng thế ký. Qua việc nhìn vào cuộc đời của Joseph, chúng ta sẽ học cách các quyết định mà bạn thực hiện hôm nay ảnh hưởng đến người bạn sẽ ở trong tương lai.

Đọc Thêm

Đăng ký

Podcast

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

Câu ngày hôm nay

Các bạn thân mến, vì Thiên Chúa rất yêu thương chúng ta, chúng ta cũng nên yêu thương nhau.

Sách mới

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X