Là thập phân Kinh Thánh?

Các nhà thờ nói rất nhiều về thập phân. Có thực sự theo kinh thánh đối với các Kitô hữu khi ban cho một tithe phạm vì chúng ta không sống theo Luật Môsê?

Đọc Thêm