Người sáng tạo của chúng tôi là những người theo đạo Thiên Chúa tạo ra nội dung dựa trên Kinh Thánh miễn phí trên các kênh YouTube của họ. Họ gửi nó, chúng tôi xem xét nó, bạn nói về nó. Trở thành người sáng tạo.