Kế hoạch đọc Kinh Thánh

Video devotionals của chúng tôi giúp bạn phát triển thói quen đọc Kinh Thánh của riêng bạn. Sử dụng chúng để bổ sung những gì bạn đang học với nhóm hoặc người cố vấn của bạn.

Devotionals nổi bật

Mở khóa Kinh Thánh

Một câu tục ngữ một ngày

Grid hàng ngày

Danh sách ngày hội 7-Day

Các tín đồ mới hàng ngày

Mục sư hàng ngày

Những câu nói của 7 từ Thập giá

Kinh thánh mở rộng

Chọn Joy

Một câu tục ngữ một ngày

Nghiện tình dục

Một chương một ngày

Thông qua Tân Ước (Phần 1)

Thông qua Tân Ước (Phần 2)

Thông qua Tân Ước (Phần 3)

Thông qua Tân Ước (Phần 4)

Thông qua Tân Ước (Phần 5)

Thông qua Tân Ước (Phần 6)

Thông qua Tân Ước (Phần 7)

Thông qua Tân Ước (Phần 8)