Chuyển đến Câu hỏi

Chủ đề này được điều chỉnh từ Scott Creps Kênh Youtube.

Nếu bạn dành bất kỳ thời gian nào quanh nhà thờ thì bạn đã thấy những Cơ đốc nhân cầu nguyện cho những người bị bệnh trong nhà thờ. Và đây là một điều tuyệt vời. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta cầu nguyện cho nhau. Chúng ta phải mang đến tất cả những mối quan tâm và yêu cầu của chúng ta cho Đức Chúa Trời. Cụ thể, Kinh Thánh nói rằng nếu bạn bị bệnh, thì bạn nên đến các nhà lãnh đạo của nhà thờ của bạn và yêu cầu họ cầu nguyện cho bạn.

James 5: 14 Ai trong anh em bị bệnh? Hãy để anh ta gọi cho những người lớn tuổi của nhà thờ, và để họ cầu nguyện cho anh ta, xức dầu cho anh ta bằng danh xưng của Chúa.

Cầu nguyện cho nhau là một hành động quan trọng cho các Kitô hữu. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho nhau, điều gì đang trông đợi Đức Chúa Trời làm? Chúng ta có hy vọng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành một cách kỳ diệu? Hay, chúng ta đang trải qua những chuyển động cầu nguyện, nhưng không thực sự mong đợi Đức Chúa Trời sẽ di chuyển?

Chúa vẫn có thể chữa lành mọi người hôm nay

Khi bạn đọc Kinh Thánh, bạn thấy rằng đôi khi Đức Chúa Trời chữa lành mọi người một cách kỳ diệu. Có nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh của Đức Chúa Trời chữa lành mọi người trong giây lát. Và không có lý do gì để nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn không thể chữa lành mọi người theo cùng một cách ngày hôm nay. Tuy nhiên, trước khi chúng ta thực sự có thể đánh giá cao những gì Kinh Thánh nói về Thiên Chúa và chữa bệnh, có một vài điều chúng ta cần phải nhận ra.

Chúng ta cần ban cho Đức Chúa Trời nhiều tín dụng hơn cho những tiến bộ y khoa

Thông thường, khi chúng ta nghĩ về Chúa chữa lành mọi người, chúng ta hình dung Đức Chúa Trời chữa lành một cách kỳ diệu theo cách làm kinh ngạc các bác sĩ và y tá. Nhưng Đức Chúa Trời chữa lành cho mọi người thường xuyên hơn chúng ta nhận ra qua y học hiện đại. Kinh Thánh nói rằng mọi món quà tốt đến từ Thiên Chúa, và điều này bao gồm thuốc men, bác sĩ và bệnh viện hiện đại. Mỗi khi chúng ta được chữa lành qua y học hiện đại, chúng ta nên tạ ơn Chúa bởi vì Ngài đã ban phước cho chúng ta theo cách này.

James 1: 17 Mỗi món quà tốt và mọi món quà hoàn hảo là từ trên cao, đến từ Cha của ánh sáng mà không có sự thay đổi hoặc bóng tối do thay đổi.

Ngay cả trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời không chữa lành mọi người một cách kỳ diệu

Bạn có thể có hình ảnh này mà trong Kinh Thánh người đã được chữa lành kỳ diệu trái và phải. Đó không phải là trường hợp. Trên thực tế, nhiều Kitô hữu không được chữa lành bệnh tật của họ trong thời gian viết Tân ước. Hãy nhìn vào Timothy một nhà lãnh đạo nhà thờ có một số bệnh tật tái phát. Ông được Paul hướng dẫn uống một ít rượu để trị bệnh (xem 1 Timothy 5: 23). Điều này chứng tỏ làm thế nào Đức Chúa Trời sử dụng thuốc và biện pháp khắc phục thời gian để chữa lành cho mọi người, nhưng nhiều người không được chữa lành chút nào.

Cầu nguyện cho chữa bệnh với thái độ của đức tin

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì đối với các Kitô hữu ngày nay? Trước tiên, chúng ta cần phải nhớ điều đầu tiên chúng ta đã thấy từ Kinh Thánh: Đức Chúa Trời có thể và có thể chữa lành mọi người một cách kỳ diệu ngày nay. Kết quả là, chúng ta được khuyến khích cầu nguyện trong đức tin, tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành. Chúng ta có thể thu hút ân sủng, lòng từ bi và khả năng mạnh mẽ của mình để cứu người khỏi những tình huống khốc liệt nhất. Khi chúng ta cầu nguyện cho Đức Chúa Trời chữa lành cho ai đó, chúng ta thực sự tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành. Nhưng có điều gì đó mà người Ki tô giáo cần phải làm:

Gửi đến ý muốn của Đức Chúa Trời

Thiên Chúa luôn có sức mạnh để chữa lành, nhưng thường anh ta không chọn chữa lành mọi người một cách kỳ diệu. Nhiều người, nếu không phải tất cả, các Kitô hữu đã dành hàng giờ cầu nguyện cho những người thân bị bệnh đang chiến đấu với những căn bệnh đầu cuối. Và cuối cùng những người thân yêu này đã đánh mất trận chiến của họ với bệnh tật của họ. Đức Chúa Trời có quyền năng và quyền làm điều mình cho là tốt nhất. Chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời chữa lành một số người chứ không phải người khác. Một ngày nọ, khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời ở trên trời, có lẽ chúng ta sẽ biết tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép những điều này xảy ra. Nhưng cho đến lúc đó, Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta phải làm theo ý muốn của Ngài, và tin rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất. Là người Ki tô giáo, chúng ta có thể cầu nguyện trong đức tin hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành, và biết rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn làm điều đúng đắn.

Câu hỏi thảo luận:

  1. Xem video cùng nhau hoặc mời ai đó tóm tắt chủ đề.
  2. Phản ứng ban đầu của bạn đối với video này là gì? Bạn có không đồng ý với bất kỳ điều đó? Điều gì đã nhảy ra khỏi bạn?
  3. Trước khi xem video này, quan điểm của bạn về Chúa và chữa bệnh là gì?
  4. Tại sao bạn nghĩ Đức Chúa Trời muốn chúng ta cầu nguyện cho những người trong hội thánh bị bệnh?
  5. Làm thế nào có thể nhìn thấy thuốc men, bác sĩ và bệnh viện như một món quà từ Thiên Chúa thay đổi cách bạn nghĩ về sự chữa lành hiện đại?
  6. Bạn đã từng thấy Đức Chúa Trời chữa lành một cách kỳ diệu ai đó chưa? Giải thích chuyện gì đã xảy ra.
  7. Viết một bước hành động cá nhân dựa trên cuộc hội thoại này.