Để tìm thêm chủ đề và chuỗi video như thế này, bắt đầu ở đây.

Lặn sâu vào bức thư của sứ đồ Phao lô cho người Coloss trong loạt bài này trong tuần này.

Chủ đề #1


Tin tốt thay đổi mọi thứ

Thông điệp của Chúa Giêsu đã thay đổi cuộc sống trong hơn 2,000 năm, và nó là mạnh mẽ như ngày hôm nay vì nó là lần đầu tiên nó được nói.

0 comments

Chủ đề #2


Sự kiện 10 chứng minh sự uy quyền của Đấng Christ

Cho dù bạn có tôn giáo hay không, bạn có thể có một số ý tưởng về Chúa Jêsus trong đầu bạn. Phần này của Colossians sẽ cung cấp cho bạn một bức tranh hoàn chỉnh hơn.

0 comments

Chủ đề #3


Bí mật cổ đại của kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa

Các cộng đồng tôn giáo nổi tiếng với việc tách người trong nội bộ khỏi người ngoài. Nhưng khi Chúa Jêsus đến, mọi thứ đều thay đổi.

0 comments

Chủ đề #4


Giữ Chúa Kitô trong Đời sống Cơ đốc

Bí mật để theo Chúa Giêsu không phải là cố gắng hết sức để giữ tất cả các quy tắc hay kỳ vọng, nhưng phải sống trong sự kết nối sâu sắc với chính Chúa Giêsu.

0 comments

Chủ đề #5


Các bước 3 đến một bản sắc mới trong Đấng Christ

Sống như một Cơ đốc nhân thay đổi danh tính của chúng ta, nhưng nó thường không xảy ra qua đêm. Hãy thử ba bước sau nếu bạn đang gặp khó khăn.

0 comments

Chủ đề #6


Đưa đức tin của bạn lên cấp độ tiếp theo

Thiên Chúa kêu gọi chúng ta sống một cuộc sống làm cho Chúa Giêsu nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là học cách tôn vinh Chúa mỗi ngày.

0 comments

Chủ đề #7


Làm thế nào Chúa Giêsu chuyển đổi hôn nhân

Một cuộc hôn nhân tốt là một sự tôn vinh Chúa Jêsus. Đây là cách để có một cái.

0 comments