Chuyển đến Câu hỏi

Các Kitô hữu tin rằng Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết. Đây không phải là một huyền thoại hay một truyền thuyết, mà là một sự kiện lịch sử. Dưới đây là một số lý do tại sao chúng tôi tin rằng sự sống lại là đúng:

#1 Jesus chắc chắn đã chết trên thập tự giá

Trong những năm qua, một số người đã nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ giả mạo cái chết của mình trên thập tự giá, thét lên để làm cho nó xuất hiện như ông đã chết. Điều này hoàn toàn bất khả xâm phạm. Người La Mã là những người hành quyết được huấn luyện hiệu quả. Họ chắc chắn rằng Chúa Giê Su đã chết. Không đời nào anh ta có thể sống sót qua việc chạy trốn của anh ta, thời gian của anh ta trên thập tự giá, và vết thương từ ngọn giáo đâm xuyên qua mặt anh ta. Chúa Jêsus chết.

#2 Lời khai của các đệ tử nữ

Các Tin Mừng cho chúng ta biết rằng một số tín đồ nữ của Chúa Giêsu là những người đầu tiên tìm thấy ngôi mộ trống. Đây là một chi tiết lịch sử đáng chú ý bởi vì trong thế kỷ đầu tiên phụ nữ được coi là công dân hạng hai và lời khai của họ nói chung là không thể chấp nhận. Nếu bạn đang tạo ra một câu chuyện về sự sống lại của Chúa Giêsu, bạn sẽ có một người như Peter, James, hoặc John tìm thấy ngôi mộ trống, không phải là một nhóm phụ nữ. Lý do duy nhất chi tiết này là trong Kinh Thánh là bởi vì nó phản ánh những gì thực sự đã xảy ra.

#3 Chứng ngôn của các nhân chứng

Sau khi phục sinh, nhiều người đã thấy Chúa Giêsu. Nếu chỉ có một hoặc hai người tuyên bố sẽ thấy Chúa Giêsu phục sinh, thì có lẽ chúng ta có thể nghĩ rằng họ đang chế tạo câu chuyện. Nhưng bằng chứng cho thấy chúng ta rằng Chúa Giêsu đã xuất hiện hàng trăm. Theo 1 Corinthians 15: 5-8, Jesus xuất hiện với mười hai đệ tử, một nhóm gồm hơn những người theo dõi 500 cùng một lúc, James, tất cả các tông đồ, và cuối cùng là Phao-lô.

#4 Cuộc sống đã thay đổi của các môn đệ

Sau khi bị đóng đinh, các đệ tử đang sống trong sợ hãi, ẩn đằng sau cánh cửa đóng kín. Trong chốc lát, họ bị biến thành một nhóm những người không sợ hãi, người tự cho mình là nhân chứng công khai cho sứ điệp của Chúa Jêsus. Họ vẫn mạnh mẽ khi đối mặt với sự đối lập và bị cầm tù. Con số của họ tăng từ một số ít những người đàn ông trung thành và phụ nữ ở Jerusalem đến một phong trào trên toàn thế giới vượt ra ngoài Đế chế La Mã. Những gì cho sự thay đổi này trong cuộc sống của họ? Sự sống lại. Các môn đồ sẵn sàng chết vì đức tin của họ. Có bao nhiêu người sẵn sàng chết vì điều mà họ biết là sai? Ngoài ra, nếu các đệ tử đang nói dối, thì có bao nhiêu người Cơ-đốc nhân đầu tiên có thể che đậy sự dối trá của họ khi có quá nhiều người biết sự thật? Bạn bè của Chúa Giêsu đã chết vì đức tin của họ vì họ tin rằng ông đã được sống lại từ cõi chết.

#5 Ngôi mộ trống

Nếu người La Mã hay bất kỳ đối thủ nào của Chúa Giêsu muốn chấm dứt sự lây lan của Kitô giáo, thì có một giải pháp đơn giản: tạo ra thân thể Chúa Giêsu. Điều này sẽ cho thấy tất cả mọi người rằng sự sống lại là không đúng sự thật. Nhưng, tất nhiên, không ai có thể sản sinh ra thân thể của Chúa Jêsus. Nó đã ra đi. Nó không thể bị đánh cắp bởi vì người La Mã bảo vệ ngôi mộ và nó bị đóng bằng một tảng đá lớn. Lời giải thích chính đáng duy nhất là ngôi mộ trống rỗng bởi vì Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết.

Câu hỏi thảo luận:

  1. Xem video cùng nhau hoặc mời ai đó tóm tắt chủ đề.
  2. Phản ứng ban đầu của bạn đối với video này là gì? Bạn có không đồng ý với bất kỳ điều đó? Điều gì đã nhảy ra khỏi bạn?
  3. Tại sao điều quan trọng cho sự sống lại là một thực tế của lịch sử?
  4. Bằng chứng nào được liệt kê trong bài viết bạn thấy hấp dẫn nhất? Tại sao?
  5. Tại sao sự sống lại trung tâm đến Kitô giáo?
  6. Nếu sự phục sinh xảy ra, thì điều này dạy chúng ta điều gì về bản chất của Đức Chúa Trời?
  7. Viết một bước hành động cá nhân dựa trên cuộc hội thoại này.