Để tìm thêm chủ đề và chuỗi video như thế này, bắt đầu ở đây.

Nếu bạn lạc đường và lang thang với Chúa, không bao giờ là quá muộn để quay lại.

Chủ đề #1


Có Got to Be Something

Mỗi người đều có khao khát được yêu thương, tìm ý nghĩa và hiểu được nỗi khổ của họ. Câu trả lời cho những câu hỏi chúng tôi yêu cầu được tìm thấy trong Thiên Chúa.

0 comments

Chủ đề #2


Các 3 R để vượt qua sự hối tiếc

Thật dễ dàng để cho một tủ quần áo đầy hối tiếc giữ cho bạn khỏi việc tìm đường về với Chúa. Nhưng Peter đã không để nó ngăn anh lại.

0 comments

Chủ đề #3


Các 2 Sides of Self-Centeredness

Thật khó để yêu cầu được giúp đỡ, nhưng chỉ những người khiêm nhường mới tìm được đường về với Đức Chúa Trời.

0 comments

Chủ đề #4


Bí mật để vượt qua sự lo âu

Sứ đồ Phao-lô liệt kê bốn thói quen thực tế để thúc đẩy sự bình an từ Đức Chúa Trời vượt qua mọi sự hiểu biết.

0 comments