Xem video ở trên và nói về nó với một nhóm hoặc người cố vấn. Tìm hiểu thêm.

Có rất nhiều ý tưởng xấu về Thượng đế và tâm linh trên thế giới. Dưới đây là năm trong số những cái phổ biến nhất.

Những điểm chính:

  • Jesus chỉ là một người tốt.
  • Đừng dùng Kinh thánh theo nghĩa đen.
  • Thiên Chúa sẽ tốt với tất cả mọi người cuối cùng.
  • Người tốt lên thiên đàng.
  • Kitô hữu sẽ khỏe mạnh và giàu có.

Xem thêm: Dị giáo, Điều tra đức tin, Những người tin Chúa mới, Thần học

Nói về nó
  1. Phản ứng ban đầu của bạn đối với chủ đề này là gì? Điều gì đã nhảy ra khỏi bạn?
  2. Bạn nghĩ điều nào trong số năm heresies này là dễ nhất? Tại sao?
  3. Heresies thường phát triển mạnh bởi vì chúng chứa một phần của sự thật. Phần nào của sự thật trong mỗi loại dị giáo này?
  4. Làm thế nào chúng ta có thể nhận được sự phân biệt chúng ta cần để chống lại những dị giáo này?
  5. Viết một bước hành động cá nhân dựa trên cuộc hội thoại này.