Lãnh đạo

Nhấp vào một tiêu đề dưới đây để bắt đầu nói về lãnh đạo với một nhóm hoặc người cố vấn.

Tính năng chủ đề

Đây là những gì chúng ta đang nói về tuần này.

QUẠT BROWSE

Podcast

Điều chỉnh khi chúng tôi đề cập đến các chủ đề theo đuổiGOD với những người thường xuyên trên toàn quốc.

Loạt

Lãnh đạo 101

Abraham

Tôi chọn

Nhấn mạnh: Làm thế nào Chúa Giêsu cho chúng ta một Edge

Các nguyên tắc cơ bản của nhóm

Bốn góc lãnh đạo

Sự theo dõi

Sẵn sàng để theo đuổi Thiên Chúa vòng tròn đầy đủ? Chúng tôi đã xây dựng một đường đua môn đệ chỉ dành cho bạn.