Dành cho Nam

Nhấp vào tiêu đề bên dưới để bắt đầu nói về nội dung của nam giới với một nhóm hoặc người cố vấn.

Chúng tôi hoạt động như thế nào?

Bắt đầu với một vài chủ đề từ những gì đặc trưng dưới đâyhoặc để biết thêm cấu trúc, hãy thử một loạt. Khi bạn đã sẵn sàng để đi vòng tròn đầy đủ, hãy theo đuổi, hãy tham gia 12 của chúng tôi môn đệ môn đồ.

Tính năng chủ đề

Đây là những gì chúng ta đang nói về tuần này.

QUẠT BROWSE

Podcast

Điều chỉnh khi chúng tôi đề cập đến các chủ đề theo đuổiGOD với những người thường xuyên trên toàn quốc.

Loạt

Đàn ông của Thiên Chúa

Đàn ông 101

Nền tảng cho nam giới

Thần tượng

Point Man

Christian Men và Hẹn hò

Sự theo dõi

Sẵn sàng để theo đuổi Thiên Chúa vòng tròn đầy đủ? Chúng tôi đã xây dựng một đường đua môn đệ chỉ dành cho bạn.