Khóa tu kết hôn 2019
BẤM VÀO ĐÂY

Tag: Chủ nghĩa duy vật

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Người Do Thái 11: Abraham và giấc mơ Mỹ

Đức tin khiến chúng ta nhìn mọi thứ khác đi. Đức tin nơi Đức Chúa Trời thay đổi những ưu tiên của chúng ta. Nó thay đổi mục đích cuộc sống của chúng ta, và nó thậm chí còn ảnh hưởng đến những điều chúng ta mơ ước đạt được. Đức tin gây ra để đánh giá những gì quan trọng nhất trong cuộc sống, và dẫn chúng ta đến sống theo những kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta.

Đọc Thêm
Tải

Đăng ký

Podcast

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

Câu ngày hôm nay

Biến khỏi điều ác và làm điều tốt; tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó

Sách mới

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X