Khóa tu kết hôn 2019
BẤM VÀO ĐÂY

Từ khóa: Sacrifice

Tìm thêm để nói về chỉ số chuyên đề.

Chi phí cứu rỗi

Sự cứu rỗi bởi ân sủng một mình qua đức tin một mình làm cho cảm giác hoàn hảo khi chúng ta nắm bắt giá cao mà Chúa Jêsus đã trả để làm cho chúng ta đúng với Đức Chúa Trời.

Đọc Thêm

Lễ Vượt Qua là gì?

Lễ Vượt Qua là một trong những ngày đặc biệt nhất trong năm dành cho những người có đức tin Do Thái và một trong những lễ kỷ niệm quan trọng nhất trong Kinh Thánh.

Đọc Thêm
Tải

Đăng ký

Podcast

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi muốn tạo ra một phong trào của những người theo đuổi God Vòng tròn đầy đủ:

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

Câu ngày hôm nay

Biến khỏi điều ác và làm điều tốt; tìm kiếm hòa bình và theo đuổi nó

Sách mới

Xem bây giờ

Đang tải ...
en English
X