Hội thảo trên web

Chúng tôi đang cung cấp các hội thảo trực tuyến hàng tuần trong 2019 để đề cập đến các chủ đề như hôn nhân, nuôi dạy con cái, đức tin và hơn thế nữa! Nhấp vào Đăng ký Đăng ký bên dưới để gửi email cho chúng tôi đặt chỗ trong cuộc trò chuyện trực tuyến.

Kiểm tra lại trên trang này sớm để biết thêm chi tiết về hội thảo trên web sắp tới của chúng tôi.