Xem video ở trên và nói về nó với một nhóm hoặc người cố vấn. Tìm hiểu thêm.

Làm mẹ là một công việc khó khăn. Là một bước mẹ có thể thậm chí còn khó khăn hơn. Nhưng, nếu bạn có quan điểm đúng đắn, bạn có thể học cách phát triển mạnh trong vai trò của mình với tư cách cha mẹ bước.

Những điểm chính:

 • Vai trò của một người mẹ bước đòi hỏi tình yêu vô điều kiện và sự hy sinh.
 • Bạn không cố gắng thay thế mẹ đẻ của họ.
 • Công việc chính của bạn là hỗ trợ vợ / chồng của bạn.

Trích dẫn này:

Ê-phê-sô 4: 2-3 Luôn luôn khiêm tốn và nhẹ nhàng. Hãy kiên nhẫn với nhau, giúp đỡ cho những lỗi lầm của nhau vì tình yêu của bạn. Hãy cố gắng hết sức để giữ cho mình được hiệp nhất trong Thánh Linh, gắn bó với nhau bằng sự bình an.

Xem thêm: Nuôi dạy con, Gia đình hỗn hợp

Nói về nó
 1. Phản ứng ban đầu của bạn đối với chủ đề này là gì? Điều gì đã nhảy ra khỏi bạn?
 2. Làm thế nào có kinh nghiệm stepmom của bạn đi xa cho đến nay?
 3. Điều gì khiến bạn ngạc nhiên nhất về việc là một bước tiến? Điều gì đã thách thức bạn nhiều nhất như một bước tiến?
 4. Đọc Ê-phê-sô 4: 2-3. Trong số những phẩm chất được đề cập trong những câu này, bạn cảm thấy điều gì quan trọng nhất đối với bạn như một bậc cha mẹ bước?
 5. Bạn có hiểu vai trò của mình như một bước tiến bước vào cuộc hôn nhân không? Giải thích.
 6. Bạn sẽ cung cấp những lời khuyên nào cho những phụ nữ khác đang trở thành một stepmom?
 7. Làm thế nào bạn có thể hỗ trợ vợ / chồng của bạn tốt hơn trong việc nuôi dạy con cái của bạn? Vợ / chồng của bạn có thể hỗ trợ bạn tốt hơn như thế nào trong vai trò của bạn như một bước tiến?
 8. Viết một bước hành động cá nhân dựa trên cuộc hội thoại này.