Người lớn trẻ

Nhấp vào một tiêu đề dưới đây để bắt đầu nói về các chủ đề thích hợp cho thanh niên với một nhóm hoặc người cố vấn.

Tính năng chủ đề

Đây là những gì chúng ta đang nói về tuần này.

QUẠT BROWSE

Podcast

Điều chỉnh khi chúng tôi đề cập đến các chủ đề theo đuổiGOD với những người thường xuyên trên toàn quốc.

Loạt

Cao đẳng 101

Thanh niên 101

Cuộc sống thực tế Series

Christian Men và Hẹn hò

Sự theo dõi

Sẵn sàng để theo đuổi Thiên Chúa vòng tròn đầy đủ? Chúng tôi đã xây dựng một đường đua môn đệ chỉ dành cho bạn.